Brandtätning i Skåne – skydd för fastigheter och liv

22 januari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Brandtätning är en viktig åtgärd i skyddet av byggnader mot brand. I Skåne, där både modern arkitektur och historiska byggnader florerar, är det essentiellt att både nya och gamla konstruktioner har lämpliga brandtätningslösningar. Denna artikel undersöker betydelsen av brandtätning, vilka metoder och material som används, och hur fastighetsägare kan säkerställa att deras byggnader är så brandsäkra som möjligt.

Varför är brandtätning viktigt?

Brandtätning syftar till att förhindra att eld, het gas och rök sprider sig genom öppningar och hålrum i byggnaders konstruktioner. Detta inkluderar utrymmen kring rör, kablar och ventilationssystem som genomför väggar, golv och tak. Vid brand kan dessa öppningar agera som kanaler för eldens framfart, något som snabbt ökar risken för skada på egendom och i värsta fall, förlust av liv. I Skåne, som i många andra regioner, finns lagar och förordningar kring brandskydd som fastighetsägare är skyldiga att efterleva. Brandtätning är en del av dessa skyddsanordningar och är avgörande för att uppnå så kallad kompartmentering. Det innebär att man skapar delar av en byggnad som är avsedda att begränsa och fördröja brandens framfart.

Brandtätning i Skåne

Metoder och material för brandtätning i Skåne

Brandtätningsmetoder och -material måste väljas och appliceras med precision för att effektivt skydda mot brand. Brandtätningsmaterialen kan vara passiva eller aktiva. Passiva produkter, såsom brandtätande massor, brandmanschetter och brandpluggar, sväller när de utsätts för hög värme och skapar en brandsäker barriär. Aktiva system kan inkludera saker som brandspjäll i ventilationssystem, som automatiskt stänger om de upptäcker rök eller värme. I Skåne används en rad olika lösningar beroende på byggnadstyp och specifika förutsättningar. Att välja rätt material och lösning är avgörande för att säkerställa att brandtätningen uppfyller både säkerhetskrav och bestämmelser.

Vanliga utmaningar och hur man hanterar dem

En av de största utmaningarna med brandtätning i Skåne är att bevara de historiska byggnadernas charm samtidigt som de moderniseras för att möta nuvarande säkerhetskrav. Att implementera brandtätning i äldre strukturer kan vara komplicerat eftersom det krävs en känslig balans mellan skydd och bevarande. Branschen har dock utvecklats och idag finns det specialanpassade brandtätningssystem för just denna typ av byggnader. En annan utmaning är att säkerställa att byggnadsarbetare och installatörer konsekvent följer vägledning och bestämmelser. Felaktigt installerade brandtätningssystem erbjuder inte fullständigt skydd, och kan i värsta fall vara helt ineffektiva.

Välja rätt partner för brandtätning

För fastighetsägare i Skåne som vill säkerställa att deras byggnader är rätt skyddade mot brand, är det viktigt att välja en erfaren och kunnig partner för brandtätning. Det finns flera företag som har specialiserat sig på brandtätning och erbjuder tjänster av hög kvalitet i hela regionen. Gör en sökning online och ta din tid att göra research innan du bestämmer dig för ett företag.

Fler nyheter